Obecné informace

Rozvrh hodin (konec vyučování)

PO - M, Aj, Tv, Čj                (11:45hod.)

ÚT - Čj, M, Prv, Prv, Čj, Hv (13:35hod.)

ST - Čj, M, Aj, Tv, Čj           (12:40hod.)

ČT - M, Čj, Prv, Čj              (11:45hod.)

- Aj, M, Vv, Pv, Čj         (12:40hod.)

Angličtina

Odkaz na webové stránky, kde si děti mohou procvičovat angličtinu:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs

Omlouvání žáka

V případě absence je nutné dítě omluvit do 48 hodin. Omlouvat lze pomocí emailu/sms u třídní učitelky, nebo telefonicky u hospodářky školy. Vždy je nutné napsat omluvenku do žákovské knížky

Omlouvání ze školní družiny jedině písemnou formou - lístečkem třídní učitelce v den, kdy dítě nejde do družiny.

Pokud chcete dítě uvolnit ze školy na více dní z důvodu rodinné dovolené, je nutné podat písemnou žádost, kterou nejprve schválí třídní učitelka a poté ředitel školy. Formulář je ke stažení na webu školy https://www.donovalskazs.cz/skola/dokumenty/

Odchody ze školy

Pokud jde Vaše dítě domů po obědě, vyzvedáváte si jej u hlavního vchodu. Ze družiny si dítě vyzvedáváte stejným způsobem jako v minulém školním roce - ve stanovených časech pomocí čipového systému.

Uvolňování žáka v průběhu vyučování

Vážení rodiče,

bude-li třeba Vaše dítě uvolnit z výuky a žák bude opouštět budovu školy před skončením vyučování dle platného rozvrhu, je nezbytné, aby školu opouštěl výhradně v doprovodu zákonného zástupce, žáka bez doprovodu není možné propustit, a to ani v případě písemného uvolnění s uvedením způsobu odchodu sám/a.

Děkuji Vám za pochopení tohoto bezpečnostního opatření, Veronika Kiš.

Návštěvy ve škole

Vstup do školy je možný pouze po předchozí domluvě (nejméně 1 den předem) s učitelem. Rodiče a další osoby mají z bezpečnostních důvodů vstup do šaten a dalších prostorů školy zakázán.

Individuální konzultace s rodiči jsou možné pouze po předchozí domluvě emailem:               - každý den ráno od 07:40 hod. (vstup do budovy uzavírá v 07:55 hod.!!)                                                                               

Harmonogram školního roku 2018/19

1. pololetí                             03. 09. 2018 - 31. 01. 2019

2. pololetí                            01. 02. 2019 - 29. 06. 2019

Podzimní prázdniny           29. 10. 2018 a 30. 10. 2018 

Vánoční prázdniny             22. 12. 2018 - 02. 01. 2019

Pololetní prázdniny            01. 02. 2019

Jarní prázdniny                   11. 02. 2019 - 17. 02. 2019

Velikonoční prázdniny       18. 04. 2019 a 19. 04. 2019

Hlavní prázdniny                29. 06. 2019 - 01. 09. 2019

Ředitelské dny                   09.05.2019, 10.05.2019 

Třídní schůzky                    13.11.2018, 16.04.2019, 04.06.2019 v 17:00 - 19.00 hod.

Zápis do kroužků              13.9. 17:00-18:00 v jídelně školy