Školní družina
3. oddělení - DALMATINI

Vychovatelka ŠD: Lenka Tomášková

Tento rok budeme 3. oddělení - Dalmatini a naše družinová třída bude shodná s kmenovou třídou 3.D :-)

S placením poplatku vyčkejte

S platbou ŠD vyčkejte na informativní lístek, kde budou vypsány všechny důležité informace (především datum, odkdy škola platby  přijímá).

Děkuji Vám Lenka Tomášková

Veselé Vánoce 

Dovolte mi Vám poděkovat za milá vánoční překvapení, která jsem v pátek od dětí dostala. Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, plné lásky, pohody a spokojenosti.                   Lenka Tomášková 

pátek 21. 12.

Děti si v tento den přebíráme do družiny již v 11:00 hod., jelikož je upravena doba výdeje obědů (11:00 - 13:00 hod.), budou upraveny i časy pro vyzvedávání ze družiny (jinak probíhá vyzvedávání klasicky, přístavbou, pomocí čipového systému), čipovat bude možné již od 12:00 hod., prosíme o trpělivost, budou-li některé děti ještě na obědě, tato informace se Vám případně zobrazí po přiložení čipu. 

Výjimečně bude možné i vyzvedávání žáků v době 14:00 - 15:00 hod 

Vánoční vystoupení v kostele

Ve čtvrtek 06. 12. budeme s dětmi, i s paní učitelkou třídní, odcházet od školy do kostela společně (cca ve 14:45 hod.). Děti si s sebou vezmou aktovky, aby mohly po vystoupení odcházet domů s rodiči.

Velmi se na vystoupení těšíme! :-)

Divadlo Akorát

pátek 30. 11. od 14 hod. do 15 hod.

Herci z divadla Akorát vystoupí s představením Princezna se zlatou hvězdou na čele. Vstupné činí 60Kč/žák

Kontakt

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás touto cestou požádat, abyste k vzájemnému kontaktu se mnou nepoužívali můj školní email, ale využili mého soukromého telefonního čísla. Pokud jej ještě nemáte k dispozici, obraťte se, prosím na třídní učitelku Veroniku Kiš a ona Vám ho poskytne.

Děkuji Vám za pochopení,

Lenka Tomášková

Vánoční představení

v kostele u Chodovské tvrze

dne: čtvrtek 06. 12.

čas: od 15:00hod.

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.

(Bude opakováno také na Charitativní akci dne 11. 12.)

V rámci našeho oddělení je vybírán družinový fond, který využívám k nákupu odměn pro Vaše děti, případně výtvarného materiálu. Příspěvek je dobrovolný, ze zkušenosti z minulých let navrhuji částku 150Kč/žáka. Všechny přijaté příspěvky i účty, dokládající využívání fondu jsou pravidelně zaznamenávány v sešitě, který je k tomuto účelu veden. Přijetí peněz z rukou žáka bude zapsáno do notýsku.

Vyzvedávání 13:30 - 14:00 hod.

Vážení rodiče,

děkuji Vám za strpení v úterních dnech při vyzvedávání v době     13:30 - 14:00 hod.

Děti mají v tento den 6 vyučovacích hodin a končí ve 13:35 hod., po úklidu třídy a sbalení pomůcek chodí na oběd s paní učitelkou Kiš. Jedná se již o čas, kdy končí i více druhostupňových tříd, a proto se může čekání protáhnout.

Víte-li, že si budete své dítě vyzvedávat kolem 14:00 hod., můžete mu také napsat uvolňovací lístek po obědě a vyzvednout si jej hlavním vchodem.

Z organizačních důvodů a vytížení školní jídelny chodí družinové děti (končící pátou vyučovací hodinou - 12:40hod. -u nás je to St a Pá) na oběd nejdříve ve 13:00 hod., může se proto stát, že ve 13:30 hod. budeme ještě na obědě. I v tomto případě Vám děkuji za strpení.

Lenka Tomášková

Prosím o kontrolu návaznosti časů:
konec vyučování - oběd - kroužek

Rozvrh hodin (konec vyučování)

PO - M, Aj, Tv, Čj (11:45hod.)

ÚT - Čj, M, Prv, Prv, Čj, Hv (13:35hod.)

ST - Čj, M, Aj, Tv, Čj (12:40hod.)

ČT - M, Čj, Prv, Čj (11:45hod.)

- Aj, M, Vv, Pv, Čj (12:40hod.) 

Uvolňování na kroužky - seznam navštěvovaných kroužků

Vážení rodiče,

prosím Vás, abyste mě vždy písemně informovali o kroužcích Vašeho dítěte, již nyní začínají některé soukromé lekce a je nezbytné, abych od Vás měla podepsané uvolnění žáka na kroužek, kde bude uveden čas a způsob odchodu, zda dítě odchází s lektorem nebo samo a zda se po skončení kroužku (čas) vrací zpět do družiny.

Tiskopis "Formulář kroužků žáka" můžete stáhnout na adrese:

https://www.donovalskazs.cz/druzina/dokumenty/

Děkuji Vám Lenka Tomášková

Ranní družina

Děti se scházejí v prostorách šaten v přístavbě od 6:30 do 7:00 hod.

vyzvedávání ze ŠD: 13:30-14:00 hod. a 15:00-17:30 hod.

Pondělí 3.9. byly rozdány lístečky s instrukcemi k platbě za ŠD.

Navýšení poplatku za ŠD

Pro následující školní rok 2018/2019 od 1. září bude navýšen poplatek za ŠD na 350kč/měsíc.

Cena za pololetí bude 1750kč.