Aktuality

Zde najdete všechny důležité aktuální informace. Tuto stránku je potřeba pravidelně sledovat!

V naší třídě zítra třídní schůzky nebudou, bohužel mám v tomto a příštím týdnu zkoušky na univerzitě. Známky ještě uzavřené nemáme, s dětmi je uzavřeme v následujících dnech, dle pololetních testů a individuálních přezkoušení. V případě potřeby mě prosím kontaktujte s individuální schůzkou. Budu ráda, podaří-li se nám sejít se například koncem ledna/začátkem února, abychom dohodli možnosti akcí ve druhém pololetí.

Děkuji Vám za Vaši spolupráci, Veronika Kiš

PRVNÍ HODINA PLAVÁNÍ - STŘEDA 06. 02. - hodina TV bude přesunuta ze 4. hodiny na 1. hodinu

Výuka plavání je povinná, je součástí hodnocení v TV, min. 75% docházka, jinak nutnost uvolnění lékařem.

V úterý 15. 01. pololetní test z českého jazyka - krátký diktát, vyjmenovaná slova po B a L, synonyma, podstatná jména, slovesa, tvary slov vs. slova příbuzná, kořen slova

Ve čtvrtek 17. 01. pololetní test z prvouky - ČR, sousední státy, světové strany, rodina, živé a neživé přírodniny, suroviny a výrobky, skupenství látek, rozdělení vody

UZAVŘENÍ ZNÁMEK DO 22. 01. - V PŘÍPADĚ POTŘEBY MĚ PROSÍM KONTAKTUJTE EMAILEM

V úterý 08. 01. od 9:55 do 11:45 (3. a 4. vyuč. hodina) - Proxima Sociale - sociometrický průzkum - dle informací z třídy 3.B, by se mělo jednat o zaměření na kyberšikanu a bezpečný pohyb dětí na internetu. Prvouka proběhne v následujících hodinách - 5. a 6. vyuč. hodina.

Ve středu 09. 01. pololetní test z matematiky - především násobení a dělení, indické násobení, sčítání odčítání pod sebou, násobení a dělení má přednost před + a -, slovní úloha, dělení na části, obvod a obsah + jedno z: autobus, pavučina nebo hadi.

06. 01.

Vážení rodiče, jelikož se mi již vícekrát objevila informace o přítomnosti vší u dětí naší třídy, posílám tuto zprávu dál a prosím Vás o domácí kontrolu a obezřetnost. :-)                              

Děkuji Vám za spolupráci, Veronika Kiš.

!!! 2019 !!!KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE 

Moc děkuji všem dětem a rodičům za milá vánoční přání a dárečky. Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, především zdraví, klid a pohodu v kruhu rodinném.               Veronika Kiš 

18. 12. informace školní jídelny - leden

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost informaci o nepřítomnosti hospodářky školní jídelny v měsíci lednu...

https://www.donovalskazs.cz/skolni-jidelna-jidelnicek/

21. 12. Organizace

Tento den se samozřejmě neučíme. Program ve třídě (dárky, cukroví a koledy) 8:00 - 10:00 hod., následuje přesun do tělocvičny - vánoční zpívání koled 10:15 - 10:45 hod.

Děti mají zvoleného spolužáka, kterému budou tajným Ježíškem, pokud u někoho panuje nejistota, máme seznam ve třídě.

11:00 hod. - Jsou děti předávány do družiny, popřípadě odchází po obědě (či bez obědu).

Výdej obědů 11:00 - 13:00 hod.

18. 12. Celodenní výlet na Potštejn

S sebou batoh, cca 3x svačinu, pití (neperlivé, v kvalitní láhvi), může být kapesné, Kinedryl, v průběhu jízdy mohou děti poslouchat písničky, hrát cestovní hry, případně číst knihu (pouze pokud se jim nedělá špatně v autě).

Sejdeme se klasicky, ve třídě, zajdeme si na záchod, zkontrolujeme výbavu a vyrážíme. Autobusem budeme odjíždět v 08:20 hod., cestou uděláme přestávku na svačinu, po příjezdu následuje oběd (11:00 hod.), po obědě následuje program na zámku, po svačině odjíždíme zpět, cestou bude opět přestávka.

Návrat dle dopravní situace, avšak předpokládáme čas 16:15 - 16:45 hod. (Budeme informovat pomocí SMS).

17. 12. Výsledek veřejné sbírky

Ještě jednou děkujeme rodičům, kteří umožnili vystoupení dětí ve dvou časech a zúčastnili se s rodinou a přáteli této akce.

https://www.donovalskazs.cz/2018/12/verejna-sbirka-2/

12. 12. informativní lístky pro rodiče

Dnes jsem dětem rozdala lístek s přehledem akcí, které nás čekají v prosinci, prosím Vás o doplacení zbývající částky na celodenní výlet do pondělí 17. 12., někdy jsem část hradila z fondu, proto se částka k doplacení liší (celková cena 550 Kč- vstup, doprava, oběd v restauraci).

Druhý lístek se týká průzkumu vztahů a celkového klimatu ve třídách, jedná se o informovaný souhlas zákonného zástupce, který umožní účast Vašeho dítěte v tomto sociologickém šetření.

Poděkování - benefiční akce

Rády bychom Vám velmi poděkovali za Váš zájem a velkou pomoc, kterou jste přispěli k úspěšnému konání dnešní benefiční akce, a také že jste umožnili dnešní představení realizovat hned ve dvou časech. 

Děkujeme nejen dětem, za jejich úžasné vystoupení a pilnou práci, ale stejnou měrou i rodičům, prarodičům, sourozencům a dalším blízkým, jejichž pomoci si nesmírně vážíme.

Veronika Kiš a Lenka Tomášková

Velké poděkování všem mladým a talentovaným hercům, kteří se podíleli na dnešním divadelním představení! 

JSTE ÚŽASNÍ, SKVĚLÍ A PERFEKTNÍ!!

Lenka Tomášková a Veronika Kiš


Třídní schůzky

 • Prospěch a chování - nutné s dětmi opakovat v Aj (včetně gramatiky slovíček), Hv (noty a notová osnova), prvouka (znalost faktů z učebnice, stále však platí, že velký podíl na známce má aktivita v hodinách, samostatné práce a obecný přehled spolu se zájmem o předmět), matematika (procvičování malé násobilky a sčítání/odčítání), český jazyk (slovní zásoba a významy slov, vyjmenovaná slova)

Obecně jsou žáci bez větších problémů (prospěchově i chováním), v případě potřeby mě, prosím, kontaktujte.

 • Čtenářský deník začneme společnou knihou - Staré pověsti české  - návaznost - vlastivěda
 • Plavání - (začínáme ve II. pololetí) neúčast možná pouze s lekařským potvrzením, případné kožní problémy je vhodné řešit již nyní s předstihem
 • Přehled akcí - viz. sekce akce
 • Informace ŠD - viz. sekce ŠD
 • V prosinci budou mít děti zajištěnu Mikulášskou nadílku - využití fondu
 • Charitativní akce na pomoc rodině Mgr. Jana Hauberta v tíživé životní situaci, způsobené náhlou zdravotní komplikací- rodičovská kavárna, antikvariát knížek, možnost dobrovolného finančního příspěvku, odměnou mj. také výrobky žáků

K tomuto účelu byl zřízen účet pro malého Matyáška, na který budou připsány všechny vybrané finanční prostředky.

akce se koná 11. 12. od 16:00 hod. ve školní jídelně a přilehlých chodbách

https://www.donovalskazs.cz/2018/11/verejna-sbirka/

 • Uspořádání lavic ve třídě - lavice nemáme ve třídě klasickým způsobem s ohledem na časté skupinové práce, a také z důvodu zděného výklenku při pravé straně, který v ostatních třídách není, my však kvůli němu máme tabuli posunutou více doleva. V případě potřeby je možné žáka přesadit, zatím se mi však od dětí nedostalo žádných námitek a práce ve třídě nám probíhají dobře.


V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat, vždy je možnost domluvy na osobní, individuální schůzce. Děkuji všem rodičům za spolupráci, které se mi dostává v průběhu celého školního roku, z obecných zkušeností vím, že to není samozřejmé.

Veronika Kiš

V úterý 13. 11. od 17:00hod. budou v naší třídě 3.D třídní schůzky

V pondělí 12. 11. si napíšeme test z matematiky

Od 20. 11. knížku Staré pověsti české - Jana Eislerová: touto knihou poté začneme vedení čtenářského deníku

V úterý 06. 11. si napíšeme test z Čj - druhy vět, spodoba znělosti d/t, f/v, b/p, h/ch atd., hlásková a slabičná stavba slov, pravopisně měkké a tvrdé souhlásky, u/ú/ů, řazení dle abecedy, kořen slova a slova příbuzná.

Ve středu 31. 10. si děti mohou vzít na oslovu Hallowenu kostýmy. 

Ve čtvrtek 01. 11. si napíšeme test z prvouky - všechna probraná témata - jednu kapitolu jsme zatím vynechávali, budeme ji probírat od dalšího týdne, ta v testu nebude

23. 10. Na páteční hodinu VV podzimní listy, ne příliš velké, cca 10kusů. Využijeme je na dotvoření obličeje - vlasy.

12. 10. Informaci o provedení připsání zbývajících peněz ze ŠvP do prostředků žáka a fondu na VV a školní potřeby mají děti zapsané v notýsku.

11. 10.      Změna platby jídelny způsobem inkaso

Vážení rodiče,

Česká spořitelna zrušila sběrné účty, přes které se inkasovalo stravné. Od listopadu, se bude inkasovat přes Fio banku. Nutná změna účtu.

Děti, které měly platbu inkasem dostaly informativní lístky, jak změnu platby provést.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny.                                                         Děkuji V. Kiš


Dne 10. 10. od 14:00 hod. bude ve sborovně schůzka třídního parlamentu. (pouze zástupci třídy)

08. 10.  Všechny faktury ŠvP doručeny a proplaceny

Jelikož jsme před odjezdem lehce měnili dohodu s agenturou zajišťující instruktory a noční dozor, byly pro nás výsledné podmínky nakonec  výhodnější :-)  Rovněž jsme získali malý autobus vyhovující našemu mini počtu a jednání RS Blaník bylo rovněž skvělé. Díky všem těmto faktorům se souhrnná cena snížila na 2.410 Kč za žáka:-) Částku jsem zaokrouhlila na 2.500 Kč, tyto prostředky pokrývají náklady na nákup pohledů, známek, vstupů do bazénu a na rozhlednu a také zmrzlinu. Malý zbytek celkem 392 Kč (tedy asi 18 Kč/žák) jsem připsala do prostředků fondu.

Přeplatek z platby ŠvP činí 600Kč/žáka.

S ohledem na organizaci a platby spojené se školou v přírodě jsem na začátku školního roku neřešila příspěvek do třídního fondu pro tento školní rok, na nákup výtvarných potřeb, obalů na kartičky na Aj, které budeme využívat, či nákup sešitů. V současné době mají také 3.ročníky objednané ještě doplňující sešity na geometrii a početníky na procvičování, které budou v nejbližších dnech.

Na tyto a podobné nákupy bych do třídního fondu vybírala částku 300Kč/žák.

Prosím proto o zpětnou vazbu na email: hlasuj.3d@email.cz 

Do předmětu uveďte: jméno žáka - přeplatek ŠvP

Napište krátké vyjádření, zda souhlasíte s připsáním částky 300Kč/žák do třídního fondu na nákup školních potřeb a také jak chcete naložit se zbývajícími prostředky (300Kč).

a) Prosím o vrácení zbývajících 300Kč.

b) Prosím o připsání zbývajících 300Kč ke jménu mého dítěte a průběžné využití k platbám za vstupy. 

V případě potřeby mě kontaktujte. Děkuji V. Kiš


Na páteční Vv/Pv - donést časopis, nebo noviny, kde budou obrázky zvířat a krajiny, aby bylo možné vytvořit koláž.


POZOR VOLBY!!

PÁTEK 05. 10. 2018

VZHLEDEM K VYUŽITÍ BUDOVY ŠKOLY K VOLBÁM BUDE V TENTO DEN ZKRÁCENO VYUČOVÁNÍ DO 11:45 HOD!

OBĚDY SE VYDÁVAJÍ DO 13:30 HOD.

Časy vyzvedávání ze družiny (13:30-14:00 a 15:00-17:30hod.) i provoz družiny bude beze změny. Ohledně pátečních kroužků se obracejte na jejich učitele a lektory.

Dnes jsem dětem vracela lékařské posudky ze ŠvP. Posudek je platný dva roky od dafa vystavení.


7.9. BUDEME MÍT 5 VYUČOVACÍCH HODIN (končíme 12:40hod.)

- učebnice a PS matematiky a ČJ

- sejdeme se v naší kmenové třídě - 3.D !!!

Od 5.9. jsou již obědy běžně přihlášené všem.

Vyzvedávání po vyučování či obědě - stále hlavním vchodem - nutný uvolňovací lístek ze ŠD

Ze družiny pomocí čipového systému 13:30hod. - 14:00hod.

04.09. UČEBNICE, DOKUMENTY, SKŘÍŇKY

Dnes jsem dětem rozdala učebnice a PS - prosím, zkontrolovat a obalit

Děti také dostaly notýsky s údaji k vyplnění - prosím, vyplnit

Některé děti dnes měly problém se zámečkem u skříňky, jelikož byl moc malý a neblokoval otevření skříňky - prosím o výměnu

Většina dětí mi dnes předala náhradní klíčky od zámečku skříňky, kdo je má ještě u sebe - prosím, označte jmenovkou

Děti dnes také dostaly lístečky na mlíčka - prosím, postupujte dle instrukcí na lístečku :-)

A poslední prosba, dnes jsem dala dětem papír - třídní karta žáka, moc Vás prosím o její vyplnění, u mnohých z Vás ke změnám zřejmě nedošlo, avšak byla bych ráda, abychom měli informace o dětech na jednotném dokumentu, který teď bohužel nemáme a v případě potřeby je třeba jednotlivé dokumenty porovnávat, popř. dohledávat lístek o změně.

Velice Vám děkuji, Veronika Kiš

01.09.  Jelikož se mi množí dotazy také na školní jídelnu, tak něco málo zprostředkuji i zde.                  https://www.donovalskazs.cz/skolni-jidelna-jidelnicek/  Připomínám, že platba jídelny je nutná předem, tedy již nyní za měsíc září a běžný režim jídelny začíná až ve středu 05.09.

Oběd na 3. a 4. září mohu ještě doobjednat v pondělí ráno, stačí, když mi žák nahlásí, že má o oběd zájem.

Režim "vyučování" v pondělí a úterý je vypsán níže.

Vyzvedávání ze ŠD viz. sekce školní družina

4.9. PŘÍCHOD DO ŠKOLY HLAVNÍM VCHODEM 

- DĚTI SI JIŽ MOHOU DONÉST ZÁMEČEK NA SKŘÍŇKU

Dne 4.9. se ještě sejdeme v interaktivní učebně - přízemí pavilonu D 

- v prostorách šaten (u hlavního vchodu) půjdeme doprava směrem k jídelně

- třída se nachází přímo naproti schodišti

(Naše nová třída se nachází v přízemí pavilonu C - bývalé 1.odd. ŠD)

V pondělí dětem předám informativní lístečky k platbě ŠD, a také pozvánku k otevření rekonstruovaného sportovního hřiště - viz. níže. 

Organizace 1. týdne

ÚT 4.9. : 8:00 - 11:00 - následně si děti přebírá vychovatelka ŠD

Obědy 11:00-12:30hod.

Od 5.9. budeme pokračovat dle rozvrhu, v běžném časovém režimu.

Nepůjde-li Vaše dítě některý den do družiny, prosím nezapomeňte na uvolňovací lísteček.

Po "vyučování" budou děti odcházet hlavním vchodem.

V úterý již bude možné uvolnění "po vyučování-obědě" rovněž hlavním vchodem.

Pro vyzvednutí ze družiny použijte čipový systém v přístavbě školy.

Bližší informace naleznete v nové sekci ŠD - vpravo na horní liště.

Výdej obědů 3.9. a 4.9.              11:00 - 12:30 hodin

Od 5.9. výdej obědů v normálním režimu.

V prvním školním týdnu bude prioritní domluvit možnosti školy v přírodě. 

Slavnostní otevření hřiště ZŠ Donovalská 

Srdečně zveme všechny děti, rodiče i širokou veřejnost, přijďte s námi zahájit školní rok na novém hřišti! 

14:00 - 17:00 soutěž dvojic (absolvujte ve dvojici dítě - rodič kdykoliv v průběhu akce všechny 4 disciplíny - výsledky obou se na jednotlivých stanovištích sčítají. Vyhrává každý

15:00 slavnostní přestřižení pásky

15:10 taneční vystoupení žáků 5. tříd

Až se setmí kino pod širým nebem (židličky, deky, spacáky...s sebou)

TV:

 • cvičební úbor (kraťasy nebo legíny, tričko, sportovní obuv - 1x s bílou podrážkou do tělocvičny a 1x pevné boty na venkovní cvičení)

Vybavení penálu:

 • dobře píšící pero
 • tužky - 2-3 ks č. 2, po 1 ks č. 1 a č. 3
 • kvalitní ořezávátko se zásobníkem
 • guma
 • sadu kvalitních pastelek
 • 2 černé fixy
 • mohou být i barevné fixy (stačí 4)
 • krátké pravítko (na podtrhávání)
 • tyčinkové lepidlo

Dále:

 • úkolníček
 • obaly na učebnice a pracovní sešity
 • posléze desky na kartičky s angličtinou - stačí, až budou děti mít první kartičky v obalu (obaly budu objednávat hromadně) Obal závěsný A4 9 okének | PAVLIK CZ
 • balík papírových kapesníků
 • balíček-role papírových utěrek

Vážení rodiče, není třeba nakupovat výbavu na VV.

Děkuji Vám, V. Kiš

Nákup výtvarných a školních potřeb bych ráda zajistila hromadně.

Pro představu (používáme například i ve dvojicích nebo čtveřicích v lavici):

Barevné papíry - 1 barva po 100ks - cca 60Kč → 360Kč

Temperová barva 500ml - 1 barva - cca 70Kč → 420Kč

Samotvrdnoucí hmota místo barevných plastelín - 1kg cca 80Kč → 480Kč

Suché pastely 24barev cca 100Kč → 600Kč

Voskovky 60Kč → 600Kč

+hadříky, igelity na lavici do dvojic cca 3OOKč

+ čtvrtky, štětce - ploché a malé kulaté → 600Kč

+k zapůjčení pastelky, ořezávátka, náhradní pera,

tužky, pravítka, černé fixy, izolepa → 500Kč

+nákup vaty, špejlí, stuh, fliter a dalších pomůcek dle potřeby

Dále: Obaly na kartičky, které budeme užívat místo klasického slovníčku v Aj - nutné zajistit desky

 • 3.50Kč/ks (9 karet na A4) - cca 35Kč/žák → 800Kč (možná bude nutné časem dokoupit)

→→→ cca 250Kč/žák